Slovenský

 • Ste v ohroženiu alebo bitá?
 • Lákal vas niekto do Nemecka pod falošnou zámienkou? (dobrá alebo nadmieru placená práca apod...)
 • Bola ste donútená k prostitúcii?
 • Bola ste nútená zarábať bez toho, že by ste dostala za robotu zaplatené?
 • Musíte zaplatit dlžobu za cestu do Nemecka lebo za vyhotovenie pracovného povolenia?

My vam ponúkame dôvernú a bezplatnú konzultáciu a pomoc:

 • poradu, odborný sprievod a duševnú opateru
 • informácie o vašich právoch
 • poskytnutie (bezpečneho) ubytovania
 • najnutnějšie zaopatrenie potravinami, šatstvom a toaletnými potrebami
 • ak si to budete želat': zprostredkovanie právniček a lekárok
 • na základe vášho želanie aj navázanie kontaktu a spoluprácie s konsulátom, policiou a inými úrady
 • podporu a sprievod v trestnom lebo v civilnom súdnom konaniu
 • pomoc pri hladaniu perspektív v Německu lebo pri spiatočnej ceste do vaší vlasti

Zusätzliche Informationen