Български

 • Заплашват ли ви или ви бият?
 • Дадоха ли ви фалшиви обещания за живота в Германия (за работа или заплащане....?)
 • Принуждават ли ви да се проституирате(да се продавате?)
 • Принуждават ли ви да работите без заплащане?
 • Трябва ли да изплащате дългове за разходите по патуването ви до Германия или за необходимите ви документи?

Ние ви предлагаме безплатна, доверителна консултация и помощ:

 • съвет, придружаване и душевна утеха
 • информация относно Вашите права
 • организиране на (сигурен) подслон
 • спешно снабдяване с храна, облекло и тоалетни принадлежности
 • при желание: свързване с адвокатки и лекарки
 • по Ваше желание: осъществяване на контакт и сътрудничество с консулства, полиция и други служби
 • подкрепа и придружаване при наказателни и граждански дела
 • помощ при намирането на перспективи за Вас в Германия или при завръщането Ви в родината

ЗА ПРАВАТА НА ПостраДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Zusätzliche Informationen